Bolagsstämma

Dokument

Här finner du dokument inför extra bolagsstämman 7 december 2020, i PDF-format

Årsredovisning 2019
Kallelse EBS 7 dec. 2020
Fullmakt / Proxy
Styrelsen redogörelse 11 nov. 2020
Revisorns yttrande 13 nov. 2020
För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA