VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics

  Hans-Petter Andersson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Styrelsen avser med anledning av detta omgående inleda processen att rekrytera en ny VD till bolaget. Hans-Petter Andersson kvarstår i sin tjänst under uppsägningstiden, som löper på sex månader, till dess en ersättare utsetts.

   

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Johan Stern, styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 709 62 98 44.

  Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 701 47 81 13.

   

  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2022 kl.17:45 CEST.

   

  Om Rolling Optics

  Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

   

  Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se