Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör

Hans-Petter Andersson meddelade den 13 juni 2022 sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Men anledning av detta har styrelsen idag utsett styrelseledamoten Otto Drakenberg till tillförordnad verkställande direktör med tillträde den 8 augusti 2022. Otto är civilekonom från Stockholms universitet och har tidigare haft uppdrag som koncernchef för norska Arcus-Gruppen samt de börsnoterade företagen Scandi Standard och Moment Group. Han har även varit VD för Twilfit, Svegro, Carlsberg Sverige och Goodyear Dunlop Norden. Otto är styrelseledamot i Rolling Optics sedan 2021.

Samtidigt utses Rolling Optics grundare Axel Lundvall till vice verkställande direktör. Axel är civilingenjör från Uppsala universitet och med grundade Rolling Optics 2005. Axel var verkställande direktör i Rolling Optics mellan åren 2016 och 2021 och är idag chef för affärsområde High Security vilket han kommer att vara även i fortsättningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande Johan Stern 0709 62 98 44

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl.17:45 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se