Ny VD i Rolling Optics den 12 februari 2024

Jean-Michel Guichot är Managing Director Finance för François-Charles Oberthur SAS Group som är Rolling Optics Holding AB (publ) största ägare. Mer information om Jean-Michel Guichot finns på bolagets webbplats https://www.rollingoptics.com/styrelse-ledning/. Otto Drakenberg kommer under en övergångsperiod även efter den 12 februari 2024 att vara tillgänglig för bolaget som konsult.

Byte av VD genomförs mot bakgrund av att Otto Drakenberg meddelat styrelsen att han per den 12 februari 2024 önskar lämna uppdraget som tillförordnad VD. Styrelsen i Rolling Optics Holding AB (publ) tackar Otto Drakenberg för hans insats som VD efter att han under två år strategiskt har väglett koncernen. Tack vare hans ansträngningar är koncernen nu väl positionerad för att möta marknadens förändringar med stöd av Oberthur-koncernen. Bolagets styrelseordförande, Thomas Savare, meddelar också att Jean-Michel Guichot är rätt person att som VD leda bolaget genom dess nästa utvecklingssteg. Jean-Michel Guichot har examen från Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Paris) och har lång erfarenhet avseende både drift och finansförvaltning av bolag.

Axel Lundvall, som är vice VD i moderbolaget, har utsetts som VD och styrelseledamot i dotterbolagen och koncernens CFO, Fredrik Isaksson, har valts som suppleant i dotterbolagens styrelser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Michel Guichot, jm.guichot@rollingoptics.com.

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Axel Lundvall, vice verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 73 778 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari kl. 08.00 CET.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).