Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics

Minnessedeln i valören 20 złoty är en hyllning till det polska universalgeniet Mikołaj Kopernik (Copernicus) som föddes för 550 år sedan och dog för 480 år sedan.

CCL Secure, som har producerat det polymera sedelsubstratet, det vill säga själva materialet till sedeln, har i samråd med det polska nationella sedeltryckeriet, PWPW och NBP valt att använda sig av säkerhetseffekten CinemaTM, som utvecklats av CCL Secure och Rolling Optics.

Sedeln innehåller ett flertal olika säkerhetseffekter som knyter an till Koperniks bidrag inom vetenskaper som ekonomi, matematik och läkekonst. Huvudnumret CinemaTM, med dess 3D- och rörelseeffekter, bidrar till att fördjupa berättelsen om Koperniks stora bidrag inom astronomin som förespråkare av den heliocentriska världsbilden. I ett slags fönster som uppfattas ligga på 10 millimeters djup bakom sedeln kan man se en sol runt vilken planeterna roterar. Beroende på hur sedeln vinklas uppträder jorden på olika sidor om solen i en ''flip-effekt''. Mer information om sedeln på NBP:s hemsida.

https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/2023_kopernik_20zl_en.html

– Det här är den andra sedeln som ges ut med säkerhetseffekten Cinema och här kan man verkligen se vilken given plats vår teknologi har bland sedlar – både som säkerhetseffekt och som ett estetiskt komplement till mer traditionell grafik, säger Otto Drakenberg, tf vd för Rolling Optics.

CCL Secure är den största producenten i världen av polymera sedelsubstrat med cirka 80 procent av marknaden och kunder i mer än 35 länder. Polymera sedlar anses vara mer hållbara och miljövänliga, mer hygieniska och svårare att kopiera än papperssedlar.

Rolling Optics har samarbetat med CCL Secure sedan 2015. Ett avtal mellan bolagen ger CCL Secure en licens att använda Rolling Optics teknologi för integration i sedlar mot en royaltyersättning per tillverkad och såld sedel. En minnessedel som denna går ut i en relativt liten volym om ca 100 000 ex och påverkar därför inte nämnvärt RO:s omsättning på kort sikt. Denna sedel är den andra att använda CinemaTM och den utgör därmed ytterligare ett steg på vägen mot en bredare användning av teknologin i större volymer på cirkulerande sedlar.

För ytterligare information, kontakta:

Otto Drakenberg, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 708 64 55 04

otto.drakenberg@rollingoptics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl.10:15 CEST.

Om Rolling Optics  

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com. 

Rolling Optics Holding AB:s aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se