Corporate Governance

Here you will find all information about our proposed board and the company management, but for now just in Swedish.

STYRELSE

Johan Stern

Föreslagen styrelseordförande i Bolaget (styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2008, styrelseordförande i Rolling Optics AB sedan 2016 samt styrelseordförande i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018).

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Verksam inom SEB i Sverige och USA. Verksam inom fondförvaltning (FMG) i USA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fädriften Invest AB, Healthinvest Partners AB, Skanör Falsterbo Fastighets AB och stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Carl Bennet Investerings AB, Elanders AB, Estea AB, Getinge AB, Johan Stern AB, Lifco AB och RP Ventures AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Badhytten AB. Styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 6 257 638 aktier.

Hans Andréasson

Föreslagen styrelseledamot i Bolaget (styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2016 och i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018).

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand., Stockholms universitet. Tingstjänstgöring, Jakobsbergs tingsrätt. Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening, Elfström & Taflin Fastighets AB, Meus Liberi Tripudium AB, Trobar AB, Hans Andréasson Invest AB och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Styrelseledamot i Key People Group AB. Styrelsesuppleant i Luciholding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Axcent of Scandinavia AB, Elin Holding AB, JN GeoEnergi Invest AB samt G3 Investment i Sverige AB. Styrelseledamot i Eneo Solutions AB, listérus & partners Capital Advisors AB, Noor Capital Management AB och Nordic Mines AB (publ). Styrelsesuppleant i Johan Carle Advokat AB, Luciholding AB, Peter Alhanko Advokat AB och SIEBA Divitis AB.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande:

Erik Åfors

Styrelseordförande i Bolaget sedan 2018 (kommer att fortsätta som styrelseledamot efter Transaktionens genomförande).

Född: 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare rådgivare och entreprenör inom området finansiell kommunikation samt med erfarenhet från internationell corporate finance.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vero Kommunikation AB och Pinpointest AB. Styrelseledamot i Ework Group AB (publ) och Ingo Invest AB, Tamarelli AB. Styrelsesuppleant i Tardus Intressenter AB. VD för Insamlingsstiftelsen Kvartal.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Vargudden Råd AB samt Oaxen Krog AB. Styrelseledamot i Scanjack Rental AB samt PSG Capital AB. Styrelsesuppleant i Smultronviken Holding AB.

Innehav i Bolaget: 2 154 061 aktier.

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 2 154 061 aktier.

Johan Bäcke

Föreslagen styrelseledamot i Bolaget (styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2015 och i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018).

Född: 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. International Business, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mångårig erfarenhet av investeringsverksamhet samt företagsbyggande.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i FUWL Studio AB, Gimi AB, Mestro AB och Selahatin AB. Styrelseledamot i DeoDocAB, Johan Bäcke AB, Oxceed AB och Sonat AB. Extern VD i RP Ventures AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Styrelseordförande i Rotundus AB, RundayMonday AB, TID Stockholm AB och 19-69 AMAE AB. Styrelseledamot i AAC Clyde Space AB och L:a Bruket AB.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 1 595 756 aktier indirekt genom bolag.

LEDNING

Axel Lundvall

VD och koncernchef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016) Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2005.

Född: 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Teknisk Fysik med materialvetenskap vid Uppsala Universitet. Produktutvecklare, Åmic AB. Konsult Processutvecklare, Micronic AB. Flertalet befattningar inom Rolling Optics-koncernen.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 7 748 700 aktier.

Axel Brangenfeldt

Försäljningschef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2018). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2017.

Född: 1982

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masters in Business and Management, Handelshögskolan Stockholm. Bachelor of International Business, Griffith University, Brisbane, Australien. International Key Account Manager, Rolling Optics. Project Manager, Business Sweden Seoul/Asia Pacific.

Övriga uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Innehavare av Branchero 21.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 

Johannes Enlund

Teknisk chef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2009.

Född: 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör och Teknologie doktor i teknisk fysik, Uppsala universitet. R&D Manager för Rolling Optics AB samt bakgrund inom mikroelektronik och behandling av integrerade kretsar.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 

Carin Jakobson

Ekonomichef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2018). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magister i ekonomi från Linnéuniversitetet. Tidigare CFO på Stille AB, Sivers IMA, och Annexin Pharmaceuticals AB.

Övriga uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Stille Incentive AB.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 

Rikard Östberg

Affärsutvecklingschef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016). Arbetar på konsultbasis i Rolling Optics-koncernen sedan 2016.

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. Business Administration and Financing, Lunds Universitet. MBA-kurser med inriktning på internationellt ledarskap, University of Technology Sydney, Australien. Högre styrelseutbildning, Styrelseakademien, Stockholm. CEO, Catella Media Investment. Manager, H&Q Bank. Director, Spectra Corporate Finance.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Rikard Östberg AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Rolling Optics AB, Mestro AB, Rotundus AB och RP Ventures. Styrelsesuppleant i AAC Clyde Space AB.

Innehav i Bolaget:

Innehav i Bolaget efter Transaktionens genomförande: 1 595 756 aktier indirekt genom bolag.

För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA