Information om François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

Information om François-Charles Oberthurs
offentliga uppköpserbjudande
Den 16 januari 2023 offentliggjorde François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Rolling Optics Holding AB.
För ytterligare information, vänligen se FCO:s webbplats för erbjudandet, www.fcoro.com.
Pressmeddelanden