Notering 2020

NOTERING 2020

Den 2 april 2020 offentliggjorde ICTA avsikten att förvärva samtliga aktier i Rolling Optics International AB genom apportemission av nya aktier i ICTA som vederlag för aktierna i Rolling Optics International AB. Apportemissionen avses beslutas vid en extra bolagsstämma i ICTA som är planerad att hållas den 26 maj 2020 (”EGM”). Aktieägare i ICTA som tillsammans innehar över 55 procent av antalet aktier och röster har förbundit sig att rösta för de stämmobeslut som Transaktionen förutsätter. I samband med Transaktionen kommer ICTA byta marknadsplats från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) samt byta namn till Rolling Optics Holding AB (publ).

Transaktionen innebär att ICTA byter verksamhetsinriktning och att en ny verksamhet inom avancerade 3D mikrooptiska säkerhetslösningar etableras. I det nya bolaget, Rolling Optics Holding AB, kommer ICTAs aktieägare att äga 10,6 procent av aktierna och Rolling Optics tidigare aktieägare att äga 89,4 procent av aktierna. Det kvarvarande värde som är hänförligt till avyttringen av FFW kommer att komma ICTAs befintliga ägare till godo genom att en preferensaktie emitteras samt genom en extra kontantutdelning.

Med anledning av Transaktionen har ICTA att byta lista från Nasdaq Stockholms huvudlista till Nasdaq First North och därmed genomfört en ny noteringsprocess.

Bolagsbeskrivning

Ladda ner vår bolagsbeskrivning.

Bolagsbeskrivning (PDF)

Analys

Här finner du analysen från Erik Penser Bank.

Bolagsbeskrivning (PDF)

Småbolagsjakten

Se Axel Lundvalls presentation från Småbolagsjakten Live 2020-05-27.

För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA