Om NASDAQ

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom Nasdaq Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden.

Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certified advisor som hjälper och kontrollerar att reglerna efterlevs. First North godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

 

Om Nasdaq First North Growth Market

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag. Med ett mindre omfattande regelverk än det på den reglerade huvudmarknaden, ger First North marknaden bolagen mer utrymme att fokusera på sin verksamhet och dess utveckling, samtidigt som man tar tillvara på alla goda aspekter av att vara ett listat bolag.

Till skillnad mot huvudlistans och den reglerade marknaden så har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.

För investerare utgör First North möjligheten att investera i bolag som befinner sig i en intressant tillväxtfas. Dessutom är First North en väl diversifierad marknad där bolagen representerar en mängd av intressanta branscher som inte bara är verksamma i Norden utan även globalt. Dessa faktorer tillsammans bidrar till den breda investeringsmöjlighet som finns på First North.