Styrelse & Ledning

Here you will find all information about our proposed board and the company management, but for now just in Swedish.

STYRELSE

Johan Stern

Styrelseordförande i Bolaget

Styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2008, styrelseordförande i Rolling Optics AB sedan 2016 samt styrelseordförande i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018.

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Verksam inom SEB i Sverige och USA. Verksam inom fondförvaltning (FMG) i USA.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fädriften Invest AB, Healthinvest Partners AB, Skanör Falsterbo Fastighets AB och stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot i Carl Bennet AB, Carl Bennet Investerings AB, Elanders AB, Estea AB, Getinge AB, Johan Stern AB, Lifco AB och RP Ventures AB.

Innehav i Bolaget: 6 257 638 aktier direkt och indirekt genom bolag.

Oberoende: Oberoende bolagets ledning.

Hans Andréasson

Styrelseledamot i Bolaget

Styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2016 och i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018.

Född: 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand., Stockholms universitet. Tingstjänstgöring, Jakobsbergs tingsrätt. Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening, Elfström & Taflin Fastighets AB, Meus Liberi Tripudium AB, Trobar AB, Hans Andréasson Invest AB och Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Styrelseledamot i Key People Group AB. Styrelsesuppleant i Luciholding AB.

Innehav i Bolaget: 0

Oberoende: Oberoende större aktieägare och bolagets ledning.

Erik Åfors

Styrelseledamot i Bolaget sedan 2018. 

Styrelseordförande 2018-2020

Född: 1960

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Aktiv investerare i noterade och onoterade bolag. Tidigare rådgivare och entreprenör inom området finansiell kommunikation samt med erfarenhet från internationell corporate finance.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vero Kommunikation AB. Styrelseledamot i Ework Group AB (publ) och Ingo Invest AB med dotterbolag. VD för Insamlingsstiftelsen Kvartal.

Innehav i Bolaget: 2 154 061 stamaktier samt 2 154 061 preferensaktier genom bolag.

Oberoende: Oberoende större aktieägare och bolagets ledning.

Johan Bäcke

Styrelseledamot i Bolaget

Styrelseledamot i Rolling Optics AB sedan 2015 och i Rolling Optics International AB (publ) sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. International Business, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mångårig erfarenhet av investeringsverksamhet samt företagsbyggande.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i FUWL Studio AB, Gimi AB, Mestro AB och Selahatin AB. Styrelseledamot i DeoDocAB, Johan Bäcke AB, Oxceed AB, LJC Holding AB och Sonat AB. Extern VD i RP Ventures AB.

Innehav i Bolaget: 1 595 756 aktier indirekt genom bolag.

Oberoende: Oberoende bolagets ledning.

LEDNING

Axel Lundvall

VD och koncernchef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016) Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2005.

Född: 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Teknisk Fysik med materialvetenskap vid Uppsala Universitet. Produktutvecklare, Åmic AB. Konsult Processutvecklare, Micronic AB. Flertalet befattningar inom Rolling Optics-koncernen.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i Bolaget : 7 748 700 aktier.

Axel Brangenfeldt

Försäljningschef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2018). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2017.

Född: 1982

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masters in Business and Management, Handelshögskolan Stockholm. Bachelor of International Business, Griffith University, Brisbane, Australien. International Key Account Manager, Rolling Optics. Project Manager, Business Sweden Seoul/Asia Pacific.

Övriga uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Innehavare av Branchero 21.

Innehav i Bolaget:

Johannes Enlund

Teknisk chef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2009.

Född: 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör och Teknologie doktor i teknisk fysik, Uppsala universitet. R&D Manager för Rolling Optics AB samt bakgrund inom mikroelektronik och behandling av integrerade kretsar.

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav i Bolaget:

Carin Jakobson

Ekonomichef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2018). Anställd i Rolling Optics-koncernen sedan 2018.

Född: 1974

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magister i ekonomi från Linnéuniversitetet. Tidigare CFO på Stille AB, Sivers IMA, och Annexin Pharmaceuticals AB.

Övriga uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Stille Incentive AB.

Innehav i Bolaget:

Rikard Östberg

Affärsutvecklingschef i Rolling Optics-koncernen (sedan 2016). Arbetar på konsultbasis i Rolling Optics-koncernen sedan 2016.

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. Business Administration and Financing, Lunds Universitet. MBA-kurser med inriktning på internationellt ledarskap, University of Technology Sydney, Australien. Högre styrelseutbildning, Styrelseakademien, Stockholm. CEO, Catella Media Investment. Manager, H&Q Bank. Director, Spectra Corporate Finance.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Rikard Östberg AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Rolling Optics AB, Mestro AB, Rotundus AB och RP Ventures. Styrelsesuppleant i AAC Clyde Space AB.

Innehav i Bolaget : 1 595 756 aktier indirekt genom bolag.

REVISOR

Bolaget har PwC som revisorer, med Lars Kylberg lars.kylberg@pwc.com som huvudansvarig revisor.

För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA